Opposite LUMINA Supermarket
   info@clecamejoheza.co.rw
   (+250) 78 8531995
   P.O BOX: 88 GITARAMA

DUTANGA SERVISI ZO KUBITSA NO KUBIKUZA

DUTANGA SERVISI ZO KUBITSA NO KUBIKUZA

DUTANGA INGUZANYO KU MISHINGA Y’UBUHINZI

DUTANGA INGUZANYO KU MISHINGA Y’UBUHINZI

DUTANGA INGUZANYO KU MISHINGA Y’UBWOROZI

DUTANGA INGUZANYO KU MISHINGA Y’UBWOROZI

CLECAM EJO-HEZA HEADQUATER & MUHANGA BRANCH

CLECAM EJO-HEZA HEADQUATER & MUHANGA BRANCH

CLECAME EJO-HEZA NYABUGOGO BRANCH

CLECAME EJO-HEZA NYABUGOGO BRANCH

CLECAM-EJOHEZA Plc IN PARTNERSHIP WITH OPPORTUNITY INTERNATIONAL

CLECAM-EJOHEZA Plc IN PARTNERSHIP WITH OPPORTUNITY INTERNATIONAL

TRANSPORT FACILITIES DELIVERY TO FARMER SUPPORT AGENT

TRANSPORT FACILITIES DELIVERY TO FARMER SUPPORT AGENT